Cesta je tunelové propojení mezi dvěma koncovými body. Viditelnost cesty je zpráva o využití a kvalitě cest mezi Edge a jeho partnerskými zařízeními SD-WAN. SD-WAN Orchestrator umožňuje podnikovému uživateli monitorovat viditelnost cesty za použití řídicího panelu monitorování.

U vybraného Edge můžete sledovat informace o cestě pro partnerské zařízení SD-WAN s pozorováním toku provozu po stanovenou dobu.

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování.
  3. Kliknutím na možnost Edge zobrazíte Edge přiřazené k podniku.
  4. Klikněte na odkaz na Edge a klikněte na kartu Cesty (Paths).

Výsledek

U vybraného Edge zobrazuje karta Cesty podrobnosti o partnerských zařízeních SD-WAN s tokem provozu po stanovenou dobu.
Poznámka: Karta Cesty (Paths) je k dispozici pouze pro Edge se softwarem verze 4.0 nebo novější.

V horní části stránky můžete zvolit konkrétní časové období pro zobrazení informací o cestě pro Edge.

Chcete-li získat zprávu o partnerském zařízení SD-WAN ve formátu CSV, vyberte partnerské zařízení SD-WAN a klikněte na možnost Statistika cesty exportu (Export Path Statistics).

Kliknutím na linku na partnerské zařízení SD-WAN zobrazíte odpovídající podrobnosti o cestě:

  • Všechna partnerská zařízení SD-WAN, jejichž provoz je sledován během zvoleného časového období
  • Stav cest, které jsou k dispozici pro vybraná partnerská zařízení
  • Celkové skóre kvality cest pro vybrané partnerské zařízení pro video, hlas a transakční provoz
  • Data časových řad pro každou cestu podle metrik, jako jsou: Propustnost (Throughput), Latence (Latency), Ztráta paketů (Packet loss), Kolísání (Jitter) atd. Další informace o parametrech naleznete v tématu Monitorování Edge.

Data časových řad metrik se zobrazují v grafickém formátu. Můžete vybrat a zobrazit podrobnosti maximálně 4 cest současně.

Po najetí ukazatelem myši na grafy se zobrazí více podrobností.

Můžete si vybrat metriky z rozevíracího seznamu a zobrazit odpovídající grafické informace. Ve výchozím nastavení je pole Rovnoměrně měnit měřítko osy Y (Scale Y-axis evenly) zaškrtnuté. Tato možnost synchronizuje osy Y obou grafů. Je-li třeba, můžete tuto možnost deaktivovat.

Kliknutím na šipku DOLŮ v podokně Hodnocení kvality (Quality Score) nahoře zobrazíte skóre cesty podle typů provozu.

Můžete kliknout na partnerské zařízení SD-WAN zobrazené v levém podokně pro zobrazení odpovídajících podrobností cesty.