Můžete sledovat stav Edge a zobrazit podrobnosti o každém Edge, jako jsou linky WAN, nejčastější aplikace používané Edge, údaje o využití prostřednictvím síťových zdrojů a cílů provozu, obchodní prioritu síťového provozu, systémové informace, podrobnosti o branách připojených k Edge a tak dále.

Monitorování podrobností Edge:

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování.
  3. Kliknutím na možnost Edge zobrazíte Edge přiřazené k podniku. Tato stránka zobrazuje podrobnosti Edge, jako je stav (Status), linky (Links), brány (Gateways) a další informace.

K zobrazení konkrétních Edge můžete použít možnost Vyhledávat (Search). Kliknutím na ikonu filtru v možnosti Vyhledávat (Search) definujete kritéria a zobrazíte podrobnosti Edge filtrované podle Názvu Edge (Edge Name), Stavu (Status), Data vytvoření (Created Date), Sériového čísla (Serial Number), Vlastních informací (Custom Info) atd.

Kliknutím na odkaz na možnost Zobrazit (View) ve sloupci Brány (Gateways) zobrazíte podrobnosti o Branách připojených k odpovídajícímu Edge.

Kliknutím na odkaz na Edge zobrazíte podrobnosti týkající se vybraného Edge. Kliknutím na příslušnou kartu zobrazíte odpovídající informace. Každá karta zobrazuje v horní části rozevírací seznam, který umožňuje vybrat konkrétní časové období. Na kartě se zobrazují podrobnosti o vybrané době trvání.

Na některých kartách jsou rozevírací seznamy parametrů metrik. Můžete si vybrat metriky ze seznamu a zobrazit odpovídající data. V následující tabulce jsou uvedeny dostupné metriky:

Možnost metrik Popis (Description)
Průměrná propustnost (Average Throughput) Celkový počet bajtů v daném směru dělený celkovým časem. Celkový čas je periodicita statistik nahraných z Edge. Ve výchozím nastavení je periodicita v nástroji SD-WAN Orchestrator 5 minut.
Celkem bajtů (Total Bytes) Celkový počet bajtů odeslaných a přijatých během relace v síti.
Přijaté/odeslané bajty (Bytes Received/Sent) Rozdělené podrobnosti o počtu bajtů odeslaných a přijatých během relace v síti.
Celkem paketů (Total Packets) Celkový počet paketů odeslaných a přijatých během relace v síti.
Přijaté/odeslané pakety (Packets Received/Sent) Rozdělené podrobnosti o počtu paketů odeslaných a přijatých během relace v síti.
Šířka pásma (Bandwidth) Maximální rychlost přenosu dat přes danou cestu. Zobrazuje podrobnosti šířky pásma (Bandwidth) pro stahování i odesílání.
Latence (Latency) Čas potřebný na to, aby se paket dostal prostřednictvím sítě ze zdroje do cíle. Zobrazuje podrobnosti šířky pásma pro latenci (Latency) při stahování i odesílání.
Kolísání (Jitter) Změny ve zpožďování přijatých paketů způsobené zahlcením sítě nebo změnami trasy. Zobrazí detaily o kolísání (Jitter) při stahování i při odesílání.
Ztráta paketu (Packet Loss) Ke ztrátě paketů dochází, když jeden nebo více paketů nedosáhne zamýšleného cíle. Ztracený paket se vypočítá, když se vynechá číslo sekvence cesty a nedorazí v rámci okna opakování sekvence. Paket s příznakem „velmi zpožděný“ se počítá jako ztracený paket.