Můžete zobrazit podrobnosti o službách pro zabezpečení cloudu nakonfigurovaných pro podnik.

Monitorování služeb pro zabezpečení cloudu:

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování.
  3. Klikněte na možnost Síťové služby (Network Services) > Lokality služeb pro zabezpečení cloudu (Cloud Security Service Sites).

Výsledek

Na kartě Lokality služeb pro zabezpečení cloudu (Cloud Security Service Sites) se zobrazují již nakonfigurované služby pro zabezpečení cloudu. Chcete-li nakonfigurovat službu pro zabezpečení cloudu, prostudujte si téma Služby pro zabezpečení cloudu.

Na stránce se zobrazují následující podrobnosti: Název (Name), Typ (Type), IP adresa (IP address), Stav služby pro zabezpečení cloudu (Status of the Cloud Security Service), Stav Edge prostřednictvím služby pro zabezpečení cloudu (Status of the Edge using the Cloud Security Service), Datum a čas změny stavu (Date and Time of the status change) a Počet událostí (Number of Events).

Přehled můžete také seřadit kliknutím na záhlaví každého sloupce. K filtrování podrobností podle konkrétního názvu (Name), typu (Type), IP adresy (IP address) nebo stavu (Status) můžete použít ikonu filtru zobrazenou vedle záhlaví.

Kliknutím na službu pro zabezpečení cloudu (Cloud Security Service) zobrazíte ve spodním panelu související události spolu s IP adresou (IP address) a stavem (State).