Pravidla řízení můžete nakonfigurovat prostřednictvím karty Pravidla řízení (Business Policy) v dialogu Konfigurace profilu (Profile Configuration). Volitelně můžete pravidla řízení pro profil přepsat na úrovni Edge.

Poznámka: Pokud jste přihlášeni pomocí uživatelského ID s oprávněními zákaznické podpory, zobrazí se vám pouze objekty SD-WAN Orchestrator. Nebudete moci vytvářet nové objekty ani stávající objekty konfigurovat/aktualizovat.

Na základě konfigurace pravidel řízení VMware prověří používaný provoz, identifikuje chování aplikace, cíl služby řízení vyžadovaný pro danou aplikaci (vysoký (High), střední (Medium) nebo nízký (Low)) a podmínky linky sítě WAN Edge. Pravidla řízení na základě toho optimalizují chování aplikací řízením fronty, využitím šířky pásma, vedením linek a omezováním chyb sítě.

Následující snímek obrazovky zobrazuje pravidla řízení seřazená podle jejich nejvyšší priority. Síťový provoz je spravován prostřednictvím identifikace jeho charakteristik a poté úpravou jeho charakteristik v souladu s pravidlem s nejvyšší prioritou. Řada pravidel je předdefinovaná. Můžete přidat vlastní pravidla a přizpůsobit tak provoz sítě kliknutím na tlačítko Nové pravidlo (New Rule). Další informace o tom, jak vytvořit pravidlo řízení, naleznete v tématu Vytváření pravidel pravidel řízení.
configure-profile-biz-policy-initial-dialog-segmentation

Pravidla řízení nyní pracují se segmenty. Všechny segmenty, které je možné nakonfigurovat, jsou uvedeny v rozevírací nabídce Konfigurovat segment (Configure Segment).

Po zvolení vhodného segmentu, který chcete konfigurovat, se z rozevírací nabídky Konfigurovat segment (Configure Segment) v oblasti Konfigurovat segmenty (Configure Segments) zobrazí nastavení a možnosti přidružené k tomuto segmentu. Výchozím segmentem je Globální segment [Řádný] (Global Segment [Regular]).

Další informace o segmentaci naleznete v tématech Konfigurace segmentů a Konfigurace zařízení profilu.

Poznámka: V seznamu pravidel můžete přesunout nakonfigurovaná pravidla nahoru nebo dolů a nastavit tak jejich prioritu. Najeďte ukazatelem myši na číselnou hodnotu na levé straně pravidla a přesuňte pravidlo nahoru nebo dolů.  Pokud najedete ukazatelem myši na pravou stranu pravidla, můžete kliknutím na symbol – (minus) vedle pravidla odebrat toto pravidlo ze seznamu, nebo kliknutím na symbol + (plus) přidat nové pravidlo.

Související informace: Postup přepsání pravidel řízení na úrovni Edge naleznete v tématu Konfigurace pravidel řízení pro Edge.