Segmentace je proces rozdělení sítě na logické podsítě nazývané segmenty, a to pomocí izolačních technik na předávacím zařízení, jako je přepínač, směrovač nebo brána firewall. Segmentace sítě je důležitá, je-li třeba izolovat provoz různých organizací a/nebo datových typů.

V topologii využívající segmenty mohou být pro každý ze segmentů aktivovány různé profily virtuální privátní sítě (VPN). Například provoz hosta může být přeposlán na služby brány firewall vzdáleného datového centra, hlasová média mohou procházet přímo z větve do větve na základě dynamických tunelových propojení a segment PCI může přeposílat provoz do datového centra a opustit síť PCI.
Poznámka: Můžete konfigurovat maximálně 16 segmentů na každého podnikového zákazníka.
Chcete-li nakonfigurovat nový segment pro podnik, proveďte následující kroky:
 1. V navigačním panelu SD-WAN Orchestrator přejděte do nabídky Konfigurovat (Configure) > Segmenty (Segments). Zobrazí se stránka Segmenty (Segments) pro vybraný podnik.
  configure-segments
 2. Klikněte na tlačítko + a pro konfiguraci nového segmentu zadejte následující podrobnosti.
  Pole Popis
  Název segmentu Název segmentu (až 256 znaků).
  Popis Popis segmentu (až 256 znaků).
  Typ Typ segmentu může být jeden z následujících:
  • Běžný (Regular) – standardní druh segmentu.
  • Privátní (Private) – používá se pro toky provozu, které vyžadují omezenou viditelnost, aby splnily požadavky na ochranu osobních údajů koncových uživatelů.
  • CDEVMware poskytuje službu SD-WAN certifikovanou PCI. Typ Datové prostředí držitele karty (Cardholder Data Environment – CDE) je určen zákazníkům, kteří vyžadují rozhraní PCI a chtějí využívat certifikaci PCI VMware.
  Poznámka: U globálního segmentu můžete nastavit typ na Běžný (Regular) nebo Privátní (Private). U neglobálních segmentů může být typ Běžný (Regular), CDE nebo Privátní (Private).
  Služba VLAN Identifikátor služby VLAN. Další informace naleznete v části Definování mapování mezi segmenty a službami VLAN (Volitelné) (Define Mapping between Segments and Service VLANs (Optional)) v tématu VNF zabezpečení.
  Delegovat na partnera Ve výchozím nastavení je toto pole zaškrtnuté. Pokud zaškrtnutí zrušíte, partner nemůže měnit konfigurace v segmentu včetně přiřazení rozhraní.
  Delegovat na zákazníka Ve výchozím nastavení je toto pole zaškrtnuté. Pokud zaškrtnutí zrušíte, zákazník nemůže měnit konfigurace v segmentu včetně přiřazení rozhraní.
 3. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).
Pokud je segment nakonfigurován jako Privátní (Private), pak segment:
 • Nenahrává statistiky uživatelských toků do Orchestratoru s výjimkou řízení VMware, správy VMware a toku s jednou IP adresou, který počítá všechny odeslané a přijaté pakety a bajty odeslané na segment.
 • Nepovoluje uživatelům prohlížet toky ve vzdálené diagnostice.
 • Nepovoluje, aby byl provoz odesílán jako Vícecestný internet (Internet Multipath), protože všechny podnikové zásady nastavené na Vícecestný internet (Internet Multipath) jsou zařízením Edge automaticky přepsány na Přímý (Direct).

Pokud je segment nakonfigurován jako CDE, budou mít aplikace Orchestrator a řadič hostovaní na serveru VMware informace o segmentu PCI a budou se nacházet v oboru PCI. Brány (označené jako brány jiné než CDE) nebudou mít o datovém toku PCI informace, nebudou tento tok přenášet a budou mimo obor PCI.