Řešení VMware SD-WAN HA lze nasadit v prostředí VMware ESXi s využitím podporovaných topologií.

Při nasazování řešení HA v prostředí VMware ESXi mějte na paměti následující omezení:

Omezení prostředí VMware ESXi

  • Přepínače vSwitch nepodporují funkci LLF (Link Loss Forwarding). Díky této funkci jsou selhání ve fyzickém rozhraní rozšířena do virtuálních rozhraní přepínače vSwitch, což zajišťuje podporu selhání na úrovni linky. Přepínače vSwitch tuto možnost nepodporují, a to ani v případě, že je z provozu vyřazen fyzický adaptér, proto řešení VMware Edge zjistí linku v provozu a neprovede převzetí služeb při selhání.
  • Přepínače vSwitch neumožňují konfiguraci specifických sítí VLAN ve skupině portů, pokud chcete povolit více sítí VLAN. Namísto konkrétních sítí VLAN je potřeba nakonfigurovat 4095, což znamená, že budou povoleny všechny sítě VLAN.

Omezení řešení VMware SD-WAN HA

  • Neexistuje žádný obecný způsob detekce selhání, který bude fungovat s veškerým hardwarem a virtuálními platformami a platformami uCPE.

VMware SD-WAN podporuje při nasazování řešení HA VMware ESXi následující topologie:

Topologie 1: Starší verze HA s linkami WAN

Následující obrázek znázorňuje topologii se staršími verzemi HA a linkami sítě WAN, které byly připojeny přes odchozí připojení pomocí jediného fyzického adaptéru a jedné směrované nebo páteřní sítě LAN přes jediný fyzický adaptér.

Topologie 2: Rozšířené řešení HA s linkami WAN

Následující topologie znázorňuje rozšířené řešení HA se třemi linkami sítě WAN.

Topologie 3: Rozšířené řešení HA s druhotnými rozhraními

Následující obrázek znázorňuje rozšířené řešení HA s druhotnými rozhraními v rozhraních sítě WAN s ID sítě VLAN 4095 ve skupině portů.

Topologie 4: IT společnost Dell

Následující obrázek znázorňuje řešení IT společnosti Dell používající hardware VEP.