Můžete zobrazit podrobnosti sousedních BGP zařízení připojených k Edge.

Zobrazení sousedních BGP zařízení připojených k Edge:

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování.
  3. Klikněte na nabídku Směrování (Routing) > Stav sousedních BGP zařízení Edge (BGP Edge Neighbor State).

Výsledek

Na kartě Stav sousedních BGP zařízení Edge (BGP Edge Neighbor State) se zobrazují Edge připojené jako sousední zařízení BGP, pokud jste nakonfigurovali nastavení BGP na Edge.

Stránka zobrazuje následující podrobnosti: Název Edge, IP adresa sousedního zařízení, Stav sousedního zařízení, Datum a čas změny stavu, Počet přijatých a odeslaných zpráv, Počet událostí, Doba, po kterou je sousední zařízení BGP v provozu / mimo provoz a Počet přijatých předpon.

Kliknutím na název Edge zobrazíte podrobnosti příslušné události. V části Související události změny stavu (Related State Change Events) se zobrazuje změna ve stavu a další podrobnosti o vybraném Edge.