Nastavení statické trasy (Static Route Settings) jsou užitečná pro zvláštní případy, ve kterých jsou statické trasy vyžadovány pro existující zařízení připojená k síti (jako např. tiskárny). Další nastavení statické trasy můžete přidat (ikona +) nebo odstranit (ikona -) v oblasti napravo v dialogovém okně.

Podrobnosti o nastavení z dialogového okna naleznete v následující tabulce.

configure-edge-static-route-settings

Určení nastavení statické trasy:

  1. Zadejte podsíť trasy.
  2. Zadejte IP adresu trasy.
  3. Vyberte rozhraní WAN, na které bude statická trasa vázána.
  4. Označením pole Vysílání (Broadcast) můžete vysílat tuto trasu přes VPN a umožnit dalším Edge v síti tyto zdroje využívat.
  5. Volitelně můžete přidat popis trasy.