Můžete sledovat služby pro zabezpečení cloudu spolu s přidruženými profily, Edge a stavem.

Monitorování lokalit služeb pro zabezpečení cloudu:

  1. V podnikovém portálu klikněte na nabídku Monitorování (Monitor) > Edge.
  2. Stránka zobrazuje nakonfigurované služby pro zabezpečení cloudu a stav. Najeďte ukazatelem myši na ikonu ve sloupci Stav cloudových služeb (Cloud Services Status) a zobrazte podrobnosti o tunelových propojeních, které jsou v provozu (UP) a mimo provoz (DOWN).

Další podrobnosti můžete zobrazit na stránce Monitor (Monitorování) > Síťové služby (Network Services):

Kliknutím na odkaz ve sloupci Události (Events) zobrazíte související události.

V novém uživatelském rozhraní nástroje Orchestrator můžete rovněž zobrazovat služby pro zabezpečení cloudu. Viz téma Monitorování lokalit služeb pro zabezpečení cloudu.