Po úspěšném zřízení lokality Non VMware SD-WAN Site je při každé změně IP adresy koncových bodů hubu Azure nebo statických tras nutné znovu synchronizovat virtuální hub Azure a konfigurace Non VMware SD-WAN Site. Kliknutím na tlačítko Znovu synchronizovat konfiguraci (Resync configuration) v oblasti Lokality (jiné než VeloCloud) (Non-VeloCloud Sites) automaticky získáte podrobnosti o konfiguraci VPN z portálu Azure a aktualizujete místní konfiguraci SD-WAN Orchestrator.