Je-li aktivována funkce správy bitových kopií softwaru Edge, podniky mohou upgradovat konkrétní nástroj Edge, sadu nástrojů Edge nebo všechny nástroje Edge.

Upgradovat všechny nástroje Edge

Pokud chcete upgradovat všechny nástroje Edge podnikové správy, změňte v sekci Správa (Administration) > Nastavení systému (System Settings) výchozí bitovou kopii softwaru, kterou podnik používá.

Upgrade konkrétních nástrojů Edge

Po přihlášení k nástroji Orchestrator jako firemní uživatel můžete přepsat výchozí bitovou kopii softwaru podniku pro vybraný nástroj Edge nebo sadu nástrojů Edge a těmto nástrojům přiřadit jinou bitovou kopii softwaru a upgradovat je tak výběrem možnosti Konfigurovat (Configure) > Edges > Akce (Actions) > Přiřadit bitovou kopii softwaru (Assign Software Image).
Další informace naleznete v tématu Správa EdgePřiřadit bitovou kopii softwaru.