Na kartě Přehled (Overview) Edge na řídicím panelu monitorování se zobrazují podrobnosti o linkách WAN spolu se spotřebou šířky pásma a využitím sítě.

Zobrazení informací o Edge:

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování.
  3. Kliknutím na možnost Edge zobrazíte Edge přiřazené k podniku.
  4. Klikněte na odkaz na Edge a ve výchozím nastavení se zobrazí karta Přehled (Overview).

Výsledek

Na kartě Přehled (Overview) se zobrazují podrobnosti o linkách se stavem a spotřebou šířky pásma.

Pomocí možnosti Živý režim (Live Mode) můžete zvolit, zda chcete informace o Edge zobrazit živě. Když je tento režim zapnutý (ON), probíhá živé monitorování Edge a data na stránce se aktualizují, kdykoli dojde ke změně. Živý režim se po určité době automaticky přepne do režimu offline, aby se snížilo zatížení sítě.

V části Stav linek (Link Status) se zobrazují podrobnosti o linkách, Stavu linek (Link Status), Rozhraní WAN (WAN Interface), Propustnosti (Throughput), Šířce pásma (Bandwidth), Signálu (Signal), Latenci (Latence), Kolísání (Jitter) a Ztracených paketech (Packet Loss). Další informace o parametrech naleznete v tématu Monitorování Edge.

V části Největší spotřeba (Top Consumers) se zobrazuje grafické znázornění šířky pásma a využití sítě pro: Aplikace (Applications), Kategorie (Categories), Operační systémy (Operating Systems), Zdroje (Sources) a Cíle (Destinations) Edge. Kliknutím na možnost Zobrazit detaily (View Details) na každém panelu přejděte na příslušnou kartu a zobrazte další podrobnosti.

Po najetí ukazatelem myši na grafy se zobrazí více podrobností.

Poznámka: Minimální spotřeba dat pro provoz řízení SD-WAN na lince je 1,5 – 2 GB za měsíc v závislosti na počtu cest.