Po konfiguraci všech nastavení můžete vygenerovat podnikovou zprávu.

Procedura

  1. Pokud kliknete na možnost Rychlé (Quick) pro vytvoření rychlé zprávy v Vytvoření nové podnikové zprávy, nebo kliknete na možnost Další (Next) po výběru zařízení Edge v Výběr zařízení Edge, zobrazí se okno Odeslat zprávu (Submit Report).
  2. Nakonfigurujte následující:
    • Název zprávy (Report Name): Zadejte název zprávy.
    • Formát (Format): Vyberte formát zprávy ze seznamu. Možnosti jsou PDF nebo PDF a CSV.
    • Odeslat e-mail do seznamu (Send email to list): Chcete-li odeslat vygenerovanou zprávu e-mailem, zaškrtněte pole a zadejte e-mailové adresy oddělené čárkami. Zpráva bude připojena k odeslanému e-mailu ve formě přílohy.
  3. Souhrnu zpráv (Report Summary) zkontrolujte nastavení a klikněte na tlačítko Odeslat (Submit).
  4. V okně Zpráva je na cestě (Your Report is on its way), které se zobrazí, klikněte na možnost Hotovo (Done).

Výsledek

Jakmile zprávu odešlete, zobrazí se detaily zprávy se stavem v okně Zprávy (Reports).

Jak pokračovat dále

Vaše zpráva je vygenerována a zobrazuje se na stránce Zprávy (Reports). Viz téma Zprávy monitorování podniku.