Podpora je k dispozici pro modul Metanoia xDSL SFP (MT 5311). Jedná se o vysoce integrovaný modem s mostem SFP, který poskytuje rozhraní připojitelná za běhu kompatibilní se SFP, a umožňuje upgradovat existující zařízení DSL IAD nebo domácí zařízení s bránou pro služby s vyšší propustností.

Modul Metanoia xDSL SFP (MT 5311) může být zapojen do slotu zařízení Edge 610 určeného pro SFP a používán v režimu ADSL2+/VDSL2. Tento modul musí být pořízen uživatelem. Konfigurace DSL je k dispozici pouze pro zařízení Edge 610.

Konfigurace SFP

Klikněte na rozhraní SFP, ke kterému je připojen konkrétní modul DSL. Po připojení SFP se název slotu zobrazí jako SFP1 a SFP2.

Konfigurace SFP (To Configure SFP):

 1. Klikněte na odkaz Upravit (Edit) ve sloupci Akce (Actions), jak je znázorněno na obrázku výše.

  Dialogové okno Rozhraní SFP1 (Interface SFP1) pro zařízení Edge (v tomto příkladu Edge 610) vypadá jako na níže uvedeném obrázku.

 2. Chcete-li nakonfigurovat nastavení DSL, musí být zaškrtnuto pole Přepsat rozhraní (Override Interface).
 3. Zaškrtněte pole Rozhraní povoleno (Interface Enabled).
 4. V oblasti Nastavení SFP (SFP Settings) jsou v rozevíracím seznamu k dispozici dvě možnosti, Standard a DSL. Jako modul SFP vyberte možnost DSL, jak je znázorněno na níže uvedeném obrázku.

 5. V oblasti Nastavení DSL (DSL Settings) vyberte nastavení Režim (Mode) a Profil (Profile) tak, jak je popsáno níže (v tabulce nastavení DSL naleznete popis dostupných možností):
  1. V rozevíracím seznamu Režim (Mode) vyberte jednu ze dvou možností: VDSL 2 nebo ADSL2/2+. Pokud jste jako možnost Režim (Mode) vybrali ADSL2/2+, nakonfigurujte následující položky takto:
   1. Z rozevírací nabídky PVC vyberte číslo trvalého virtuálního okruhu (PVC) (0–7).
   2. Zadejte číslo VPI nebo pomocí šipek nahoru/dolů vyberte číslo v textovém poli VPI.
   3. Zadejte číslo VCI nebo pomocí šipek nahoru/dolů vyberte číslo v textovém poli VCI.
   4. Zadejte číslo PVC VLAN nebo pomocí šipek nahoru/dolů vyberte číslo v textovém poli PVC VLAN.
  2. V rozevírací nabídce Profil (Profile) vyberte možnost 30a nebo 17a z rozevírací nabídky Profil (Profile).
 6. Typ serveru DHCP
 7. Klikněte na tlačítko Aktualizovat SFP1 (Update SFP1).

Odstraňování potíží s nastavením DSL

Diagnostický test DSL (DSL Diagnostic Test): Diagnostický test DSL je k dispozici pouze pro zařízení 610. Spuštěním tohoto testu se zobrazí stav DSL, který zahrnuje informace jako režim (Mode) (Standard nebo DSL), profil, režim xDSL atd., jak ukazuje obrázek níže.