Můžete sledovat využití sítě zařízeními a operačními systémy pro příslušný Edge.

Zobrazení podrobností o zařízeních a operačních systémech:

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování.
  3. Kliknutím na možnost Edge zobrazíte Edge přiřazené k podniku.
  4. Klikněte na odkaz na Edge a klikněte na kartu Zdroje (Sources).

Výsledek

Na kartě Zdroje (Sources) se zobrazují podrobnosti o klientských zařízeních používaných vybraným Edge.

V horní části stránky můžete zvolit konkrétní časové období pro zobrazení detailů klientů použitých ve vybraném období.

Kliknutím na možnost Operační systémy (Operation Systems) zobrazíte hlášení na základě operačních systémů použitých v zařízeních.

Chcete-li zobrazit podrobnosti týkající se zvoleného parametru, vyberte metriky z rozevírací nabídky. Další informace o parametrech metriky naleznete v tématu Monitorování Edge.

Ve výchozím nastavení je pole Rovnoměrně měnit měřítko osy Y (Scale Y-axis evenly) zaškrtnuté. Tato možnost synchronizuje osy Y obou grafů. Je-li třeba, můžete tuto možnost deaktivovat.

Po najetí ukazatelem myši na grafy se zobrazí více podrobností.

V dolním panelu se zobrazují podrobnosti o vybraných metrikách pro zařízení nebo operační systémy. Můžete vybrat a zobrazit podrobnosti maximálně 4 klientských zařízení současně.

Pokud chcete zobrazit podrobnější zprávy, klikněte na odkazy zobrazené ve sloupci metrik.

Následující obrázek znázorňuje detailní zprávu pro nejčastěji používané klienty.

Kliknutím na šipky zobrazené vedle položek Nejčastější aplikace (Top Applications) nebo Nejčastější cíle (Top Destinations) přejdete na příslušné karty.