V případě, že se Edge přepnou na rozšířenou možnost HA, aktivní SD-WAN Edge vymění trasy BGP přes linku HA. BGP u aktivního Edge dokáže vytvořit souseda pouze u peer zařízení připojeného přes link WAN Edge v pohotovostním režimu.

Tato akce umožní aktivnímu Edge zjistit trasy z linků WAN připojených k Edge v pohotovostním režimu. Směrovací démon u zařízení v pohotovostním režimu žádné z uvedených funkcí nezajišťuje. Edge v pohotovostním režimu nabízí pouze průchod dat.

Poznámka: Trasy nejsou mezi aktivním Edge a Edge v pohotovostním režimu synchronizovány. Pokud tedy ve výše uvedeném scénáři dojde k převzetí služeb při selhání a Edge v pohotovostním režimu se stane aktivním, BGP démon u nově aktivovaného Edge vytvoří nového souseda s využitím stejného peer připojení BGP.