Jako podnikový administrátor můžete na úrovni Edge přepsat nastavení NetFlow definovaná v profilu zaškrtnutím pole Povolit potlačení Edge (Enable Edge Override).

Procedura

 1. V aplikaci SD-WAN Orchestrator přejděte na nabídku Konfigurovat (Configure) > Edge.
 2. Zvolte Edge, jehož nastavení NetFlow chcete přepsat, a klikněte na ikonu pod sloupcem Zařízení (Device).
  Otevře se stránka Nastavení zařízení (Device Settings).
 3. Z rozevírací nabídky Konfigurovat segment (Configure Segment) vyberte segment profilu pro konfiguraci nastavení NetFlow.
 4. Přejděte do oblasti Nastavení NetFlow (Netflow Settings) a zaškrtněte pole Povolit potlačení Edge (Enable Edge Override).
  Na úrovni Edge bude pole ID pozorování (Observation ID) automaticky vyplněno 8bitovým ID segmentu a 24bitovým ID Edge a nebude ho možné upravit. ID sledování je jedinečné pro exportní proces podle segmentů na podnik.
 5. Přepište informace o kolektoru, filtru a exportním intervalu NetFlow zadané v profilu podle kroku 4 v tématu Konfigurace nastavení NetFlow pro profily.
 6. Z rozevírací nabídky Zdrojové rozhraní (Source Interface) vyberte rozhraní Edge nakonfigurované v segmentu jako zdrojové rozhraní a vyberte zdrojovou IP adresu pro pakety NetFlow.
  Poznámka: Ujistěte se, že jste jako zdrojové rozhraní ručně vybrali rozhraní LAN Edge (VLAN / Směrované (Routed) / Podřízené rozhraní (Sub-Interface)) s povoleným příznakem „Vysílat (Advertise)“. Pokud je zvolena možnost žádné (none), Edge automaticky zvolí jako zdrojové rozhraní pro daný kolektor rozhraní LAN (VLAN / Směrované (Routed) / Podřízené rozhraní (Sub-Interface)), které má z odpovídajícího segmentu povoleny příznaky „UP“ a „Vysílat (Advertise)“. Pokud Edge nemá rozhraní, která mají povoleny příznaky „UP“ a „Vysílat (Advertise)“, zdrojové rozhraní nebude vybráno a pakety Netflow nebudou vygenerovány.
 7. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Výsledek

Poté, co aktivujete NetFlow na síti VMware SD-WAN Edge, bude pravidelně odesílat zprávy na nakonfigurovaný kolektor. Obsah zpráv je definován pomocí šablon IPFIX. Další informace o šablonách naleznete v tématu Šablony IPFIX.