Obslužné programy ICMP mohou být potřebné pro povolení integrace s externím směrovačem, který provádí dynamické směrování a potřebuje stavovou informaci o dosažitelnosti směru přes VMware. Oblast Nastavení zařízení (Device Settings) obsahuje sekce pro zadání sond a odpovídačů ICMP.

ICMP sondy mohou být specifikacemi nastavení pro název (Name), značkování VLAN (VLAN Tagging) (žádné, 802.1q, 802.1ad, QinQ (0x8100) nebo QinQ (0x9100)), C-tagy, S-tagy, zdrojové / cílové IP adresy a IP adresy dalšího skoku, frekvence pro odeslání požadavků na ping, a prahovou hodnotu pro počet zmeškaných pingů, který způsobí, že směr bude označen jako nedosažitelná.

Odpovídače ICMP mohou být specifikacemi nastavení pro název (Name), IP adresu a režim (Mode) (podmíněný (Conditional) nebo vždy (Always)).

  • Vždy (Always): Edge vždy odpovídá na ICMP sondy.
  • Podmíněný (Conditional): Edge reaguje na ICMP sondy pouze v případě, že je aktivní překrytí SD-WAN.

configure-edge-icmp-probes-responders