Můžete zobrazit podrobnosti o nakonfigurovaných clusterech Edge a údaje o využití.

Zobrazení podrobností o clusterech Edge:

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování.
  3. Klikněte na nabídku Síťové služby (Network Services) > Clustery Edge (Edge Clusters).

Výsledek

Na kartě Clustery Edge (Edge Clusters) se zobrazují podrobnosti o již nakonfigurovaných clusterech Edge. Chcete-li konfigurovat clustery, prostudujte si téma Konfigurace seskupení Edge.

Stránka zobrazuje následující podrobnosti: Název clusteru Edge (Name of the Edge cluster), Edge dostupné v clusteru (Edges available in the cluster), Procento využití procesoru a paměti (Percentage of CPU and Memory utilization), Počet tunelových propojení (Number of tunnels), Počet toků (Flow count) a Počet ztrát ve frontě předávání (Number of handoff queue drops).