Můžete zobrazit podrobnosti sousedních BGP zařízení připojených k branám.

Zobrazení sousedních BGP zařízení připojených k branám:

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování.
  3. Klikněte na nabídku Směrování (Routing) > Stav sousedních BGP zařízení brány (BGP Gateway Neighbor State).

Výsledek

Karta Stav sousedních BGP zařízení brány (BGP Gateway Neighbor State) zobrazuje podrobnosti o branách připojených k sousedním zařízením BGP.

Stránka zobrazuje následující podrobnosti: Název brány (Gateway name), IP adresa sousedního zařízení BGP (IP address of the BGP neighbor), Stav sousedního zařízení (State of the neighbor), Datum a čas změny stavu (Date and time of the state change), Počet přijatých a odeslaných zpráv (Number of messages received and sent), Počet událostí (Number of Events), Doba, po kterou je sousední zařízení BGP v provozu / mimo provoz (Duration for which the BGP neighbor is Up/Down) a Počet přijatých předpon (Number of prefixes received).

Kliknutím na název brány zobrazíte podrobnosti příslušné události. V části Související události změny stavu (Related State Change Events) se zobrazuje změna ve stavu a další podrobnosti o vybrané bráně.