Můžete sledovat stav VNF a virtuálních strojů pro Edge a také zobrazovat síťové služby VNF nakonfigurované pro podnik.

Sledování stavu VNF a virtuálních strojů Edge:

  • V podnikovém portálu klikněte na nabídku Monitorování (Monitor) > Edges. Zobrazí se seznam Edge a podrobnosti o nakonfigurovaných VNF.

  • Chcete-li zobrazit další podrobnosti o typu VNF, najeďte ukazatelem myši na ikonu ve sloupci VNF.
  • Kliknutím na možnost Zobrazit (View) ve sloupci Stav virtuálního počítače (VM Status) otevřete okno Stav virtuálního počítače VNF (VNF Virtual Machine Status), kde můžete zobrazit stav zavedení pro Edge. Chcete-li zobrazit podrobnosti o nasazení, klikněte na odkaz Zobrazit (View) vedle nabídky Podrobnosti o nasazení (Deployment Details).

    U VNF nakonfigurovaných na Edge s HA se okno Stav virtuálního počítače VNF skládá z dalšího sloupce, který zobrazuje Sériové číslo (Serial Number) Edge, jak je znázorněno na následujícím obrázku:

Monitorování stavu VNF a VM:

  • V podnikovém portálu klikněte na nabídku Monitorování (Monitor) > Síťové služby (Network Services). Zobrazí se seznam Edge a podrobnosti o nakonfigurovaných VNF.

V novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator můžete rovněž zobrazovat stav VNF.

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI).
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování.
  3. Kliknutím na možnost Edges zobrazíte stav Edge spolu s VNF a VM.

  4. Kliknutím na volby Síťové služby (Network Services) > VNF Edge (Edge VNFs) zobrazíte stav VNF a VM.