Skupiny adres mohou ukládat řadu IP adres s různými možnostmi a/nebo názvy domén.

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Skupiny objektů (Object Groups).
  2. Na kartě Skupina adres (Address Groups) klikněte na možnost Akce (Actions) > Nová (New).
  3. V okně Konfigurovat skupinu adres (Configure Address Group) zadejte název a popis skupiny adres.
  4. Do pole Rozsahy IP adres (IP Address Ranges) zadejte rozsah IP adres výběrem možnosti předpony nebo masky: Předpona CIDR (CIDR prefix), Maska podsítě (Subnet mask) nebo Invertovaná maska (Wildcard mask) podle potřeby.
  5. V poli Domény (Domains) definujte názvy domén pro skupinu adres. Názvy domén definované ve skupině adres lze použít jako kritéria shody pro obchodní zásady nebo pravidla brány firewall.
  6. Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).

Jak pokračovat dále

  • Se skupinou adres můžete definovat podnikové zásady a pravidlo brány firewall. Další informace naleznete zde:
  • IP adresy a názvy domén můžete ve skupině adres upravit kliknutím na možnost Akce (Actions) > Aktualizovat (Update) na kartě Skupiny adres (Address Groups).
  • Chcete-li odstranit skupinu adres, klikněte na Akce (Actions) > Odstranit (Delete). Před odstraněním skupiny adres zajistěte vyloučení skupiny adres z podnikových zásad nebo pravidel brány firewall.