Můžete zobrazovat relace BFD na Edge a branách.

Zobrazení relací BFD:

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování.
  3. Klikněte na možnost Směrování (Routing) > BFD.

Výsledek

Na kartě BFD se zobrazují podrobnosti o již nakonfigurovaných relacích BFD. Informace o konfiguraci BFD najdete v tématu Konfigurace BFD.

Na stránce se zobrazují následující podrobnosti o Edge a branách: Název Edge nebo brány (Name of the Edge or Gateway), Název segmentu (Segment name), IP adresa partnerského zařízení (Peer IP address), Místní IP adresa (Local IP address), Stav relace BFD (State of the BFD session), Vzdálené a místní časovače (Remote and Local timers), Počet událostí (Number of Events) a Doba trvání relace BFD (Duration of the BFD session).

Kliknutím na odkaz na číslo události zobrazíte podrobnosti událostí.