Jako administrátor podniku můžete konfigurovat nastavení VLAN na úrovni profilu.

Chcete-li přidat novou síť VLAN na úrovni profilu, proveďte následující kroky:

 1. V aplikaci SD-WAN Orchestrator přejděte na nabídku Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles). Zobrazí se stránka Konfigurace profilů (Configuration Profiles).
 2. Zvolte profil, pro který chcete konfigurovat síť VLAN, a klikněte na ikonu pod sloupcem Zařízení (Device). Otevře se obrazovka Nastavení zařízení (Device Settings) pro zvolený profil.
  configure-profile-device-configure-vlan
 3. Přejděte do oblasti Konfigurovat síť VLAN (Configure VLAN) a klikněte na možnost Přidat síť VLAN (Add VLAN).
  configure-profile-device-vlan-dialog
 4. V dialogovém okně VLAN nakonfigurujte následující podrobnosti:
  1. Z rozevírací nabídky Segment vyberte segment profilu pro konfiguraci VLAN.
  2. Do textového pole Název sítě VLAN (VLAN Name) zadejte jedinečný název sítě VLAN.
  3. Do textového pole ID sítě VLAN (VLAN ID) zadejte jedinečný identifikátor VLAN.
  4. Zaškrtněte pole Přiřadit překrývající se podsítě (Assign Overlapping Subnets), pokud chcete přiřadit stejnou podsíť pro VLAN ke všem Edge v profilu. Po zaškrtnutí tohoto pole budete moci definovat podsíť, která se použije pro všechny Edge v profilu, pomocí polí IP adresa LAN zařízení Edge (Edge LAN IP Address) a Předpona CIDR (CIDR Prefix). Síťová (Network) adresa bude automaticky nastavena na základě masky podsítě a hodnoty CIDR.
   Poznámka: Chcete-li přiřadit různé podsítě každému Edge (např. pro sítě VPN), nezaškrtávejte pole Přiřadit překrývající se podsítě (Assign Overlapping Subnets) na úrovni profilu. Budete moci nakonfigurovat podsítě pro každý Edge samostatně.
  5. Zaškrtněte pole Vysílat (Advertise), chcete-li vysílat síť VLAN dalším větvím v síti.
  6. Zaškrtnutím pole Odezva ICMP Echo (ICMP Echo Response) povolíte VLAN reagovat na echo zprávy ICMP.
  7. Zaškrtnutím pole Vložení VNF (VNF Insertion) povolíte vkládání funkce virtuální sítě (VNF) Edge.
   Poznámka: Vkládání VNF vyžaduje, aby vybraný segment měl službu VLAN. Další informace o VNF naleznete v tématu VNF zabezpečení.
  8. Pokud je pro vybraný segment povolena funkce vícesměrového vysílání, můžete nakonfigurovat nastavení Multicast (Multicast) zaškrtnutím polí IGMP a PIM.
  9. V oblasti DHCP zvolte jako typ DHCP jednu z následujících možností:
   • Aktivováno (Enabled) – povoluje DHCP s Edge jako serverem DHCP. Při výběru této možnosti musíte uvést následující podrobnosti:
    • Spuštění protokolu DHCP (DHCP Start) – zadejte platnou IP adresu dostupnou v rámci podsítě jako spouštěcí IP adresu pro DHCP.
    • Počet adres (Num addresses) – zadejte počet IP adres dostupných v podsíti na serveru DHCP.
    • Čas pronájmu (Lease Time) – z rozevírací nabídky vyberte dobu, po kterou má VLAN povoleno používat IP adresu dynamicky přidělenou DHCP serverem.
    Můžete také přidat jednu nebo více možností DHCP, kde zadáte předdefinované možnosti nebo přidáte vlastní volby.
   • Přenos (Relay) – povoluje DHCP s nástrojem DHCP Relay Agent nainstalovaným ve vzdáleném umístění. Pokud zvolíte tuto možnost, můžete zadat IP adresu jednoho nebo více nástrojů Relay Agent.
   • Deaktivováno (Disabled) – zakáže DHCP.
  10. Pokud je pro vybraný segment povolena funkce OSPF, nakonfigurujte nastavení OSPF.
 5. Klikněte na možnost Přidat síť VLAN (Add VLAN). Síť VLAN je nakonfigurována pro profil. Nastavení sítě VLAN můžete změnit kliknutím na odkaz Upravit (Edit) ve sloupci Akce (Action).

Informace o konfiguraci sítí VLAN na úrovni Edge naleznete v tématu Konfigurace sítě VLAN pro Edge.