SD-WAN Edge představuje komponentu roviny dat VMware, která se nasazuje na pracovišti koncového uživatele. SD-WAN Edges nakonfigurované v režimu vysoké dostupnosti (HA) fungují jako vzájemné zrcadlové obrazy a v aplikaci SD-WAN Orchestrator se zobrazí jako jedno SD-WAN Edge.

Při konfiguraci režimu HA jsou vám k dispozici dvě možnosti:
  1. Možnost HA 1: standardní HA
  2. Možnost HA 2: rozšířená HA
Popis obou možností naleznete v části Možnosti vysoké dostupnosti (HA).

Tento dokument popisuje kroky nezbytné k aktivaci vysoké dostupnosti (HA) a k uvedení druhého SD-WAN Edge do pohotovostního režimu, zatímco je první Edge aktivní.