V tomto oddílu je popsán postup upgradu systému Orchestrator.