Oblast Oznámení o upgradu (Upgrade Announcement) umožňuje konfigurovat a zasílat zprávy o nadcházejícím upgradu. Tato zpráva se zobrazí všem uživatelům při jejich příštím přihlášení do systému SD-WAN Orchestrator.

Postup odeslání oznámení o upgradu:

  1. V navigačním panelu systému SD-WAN Orchestrator vyberte možnost Upgradovat systém Orchestrator (Orchestrator Upgrade).
  2. V oblasti Oznámení o upgradu (Upgrade Announcement) zadejte do textového pole Banner se zprávou (Banner Message) text vaší zprávy.

    upgrade-announcement

  3. Klepněte na tlačítko Oznámit upgrade systému Orchestrator (Announce Orchestrator Upgrade).

    Zobrazí se vyskakovací zpráva oznamující, že jste úspěšně vytvořili oznámení a že se v horní části systému SD-WAN Orchestrator zobrazuje banner se zprávou.

    upgrade-announcement-sent

  4. (Volitelné) Kliknutím na tlačítko Zrušit oznámení o upgradu systému Orchestrator (Unannounce Orchestrator Upgrade) můžete oznámení ze systému SD-WAN Orchestrator odstranit. Zobrazí se vyskakovací zpráva oznamující, že jste úspěšně zrušili oznámení o upgradu systému Orchestrator. Oznámení, které se zobrazovalo v horní části systému SD-WAN Orchestrator, bude odstraněno.