Partneři mohou vytvářet a spravovat fondy bran a brány, pokud jejich operátor tyto funkce povolil. Je-li tato funkce aktivní, mohou k ní partneři přistupovat prostřednictvím odkazu Fondy bran (Gateway Pools), respektive Brána (Gateway).

Pokud operátor udělil partnerovi přístup k vytváření a správě fondů bran, zobrazí se partnerovi ve sloupci Spravovaný fond (Managed Pool) přidruženém k fondu bran znak zaškrtnutí.

gateways-gateway-pool-managed-pool

Partneři nemohou upravovat fondy bran vlastněné operátorem. Tyto fondy bran budou mít pod sloupcem Spravovaný fond (Managed Pool) značku „x“ a jejich nastavení v oblastech Vlastnosti (Properties)Brány ve fondu (Gateways In Pool) budou pouze pro čtení.

it-partner-gateway-pools-read-only