Pokud vám váš operátor udělil přístup k této funkci, můžete vytvořit nový fond bran. Chcete-li získat přístup, obraťte se na operátora. Brány vlastněné a vytvořené vaším operátorem jsou určeny pouze pro čtení.

Vytvoření nového fondu bran:

  1. Klepnutím na tlačítko Nový fond bran (New gateway Pool) vytvoříte nový fond bran.
  2. V dialogovém okně Nový fond bran (New gateway Pool):
    1. Zadejte jedinečný Název (Name)Popis (Description) fondu bran.
    2. Z rozbalovací nabídky Akce brány partnera (Partner Gateway Hand Off) vyberte příslušnou možnost.
  3. Klepnutím na tlačítko Vytvořit (Create) vytvoříte fond bran.

Všechny fondy bran, které vlastníte, můžete upravovat. Fondy bran vlastněné operátorem jsou však pouze pro čtení.

Poznámka: Brány vytvořené pro partnera budou viditelné pouze pro tohoto konkrétního partnera a mohou být využívány pouze v rámci fondů partnera.