Provádění upgradů Edge nasazených v konfiguraci hvězdicové struktury:

  • Před upgradováním Edge konfigurovaných jako koncové uzly je třeba Edge konfigurované jako huby upgradovat na verzi 3.X.
  • Vytvoření tunelu neproběhne, pokud je hub součástí profilu ve verzi 3.X a koncové uzly součástí profilu ve verzi 2.X.
  • S cílem obejít výše uvedená omezení musí mít každý profil koncového uzlu alespoň jeden koncový uzel s profilem verze 3.2.1.