Ve verzi 3.2 byla zavedena funkce Migrace profilu (Profile Migration), která má zjednodušit pracovní postup aktualizace Edge z profilů založených na síti na profily založené na segmentech. Tento dokument obsahuje pracovní postup a podrobnosti o tom, jak aktualizovat Edge 2.X s profilem založeným na síti na verzi 3.X s profilem založeným na segmentu.