Ovládací panel Monitorování (Monitoring) v podnikovém portálu umožňuje generovat hlášení s celkovým souhrnem sítě spolu s informacemi o přenosu SD-WAN a distribuci přenosů. Hlášení umožňují analýzu vaší sítě.

Poznámka: Hlášení se zaměřují na popisnou analýzu a nelze je použít pro účely řešení potíží. Kromě toho tato hlášení nepředstavují řídicí panely, které odrážejí data ze sítě v reálném čase.

V podnikovém portálu klikněte na možnost Hlášení > monitorování (Monitor Reports).

Vytvoření nového hlášení:

  1. V okně Hlášení (Reports) klikněte na možnost Nové hlášení (New Report).
  2. V okně Nové hlášení (New Report) zadejte popisný název hlášení a zvolte datum zahájení a ukončení.
  3. Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).
Poznámka: Hlášení můžete generovat pouze po dobu 14 dní a pro maximálně 600 Edge. Generování sestavy vyprší po 3 hodinách. V tabulce Hlášení (Reports) je vždy pouze posledních 10 hlášení.

V okně se zobrazí stav (Status) generování hlášení. Po dokončení můžete hlášení stáhnout kliknutím na odkaz Dokončeno (Completed).

Okno Stáhnout hlášení (Download Report) nabízí následující možnosti:

Hlášení můžete stáhnout ve formátu PDF, který poskytuje celkový přehled o provozu a distribuci přenosů ve formě výsečového grafu. Toto hlášení obsahuje také seznam 10 nejčastějších aplikaci provozního a přenosového typu.

Můžete si vybrat, zda chcete hlášení stáhnout pomocí přenosu nebo distribuce provozu ve formátu CSV.

  • Hlášení o distribuci přenosů zobrazuje podrobnosti o čase, typu přenosu, aplikacích, názvu a popisu Edge a odeslaných a přijatých bajtech.
  • Hlášení o distribuci provozu zobrazuje podrobnosti o čase, cestě toku, aplikacích, názvu a popisu Edge a odeslaných a přijatých bajtech.