Nástroj SD-WAN Orchestrator poskytuje funkci monitorování, která vám umožní sledovat různé výkony a provozní vlastnosti Zařízení VMware SD-WAN Edge. Funkce monitorování je přístupná z oblasti Monitorování (Monitor) navigačního panelu.