Multicast přináší efektivní způsob, jak většímu počtu zainteresovaných příjemců odeslat data ve formě jediné kopie zdrojových dat a nechat zprostředkující multicastové směrovače v síti pakety replikovat, aby data dosáhla všech příjemců z definované skupiny.

Multicastoví klienti používají protokol IGMP (Internet Group Management Protocol) k přenášení informací o členství z hostitelů na multicastové směrovače a multicasty PIM k přenášení informací o členství ve skupině na multicastové servery přes multicastové směrovače.

config-profile-device-multicast-topology

Podpora multicastu zahrnuje:

 • Podpora multicastu v overlay i underlay síti
 • Režim PIM-SM (Protocol-Independent Multicast, Sparse Mode) v rámci Zařízení SD-WAN Edge
 • Protokol IGMP (Internet Group Management Protocol) verze 2 v rámci Zařízení SD-WAN Edge
 • Statická konfigurace RP (Rendezvous Point), kde je RP povolen na směrovačích třetí strany

Multicast můžete aktivovat a konfigurovat globálně a na úrovni rozhraní. Pokud je to požadováno, můžete konfigurace multicastu přepsat na úrovni zařízení Edge.

Globální konfigurace multicastu

Globální konfigurace multicastu:

 1. Přihlaste se k nástroji VMware SD-WAN Orchestrator a přejděte do nabídky Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
 2. Buď klikněte na ikonu Zařízení vedle profilu, jehož nastavení multicastu chcete nakonfigurovat, nebo klikněte na odkaz k profilu a poté přejděte na kartu Zařízení (Device) .
 3. Přejděte níže do oblasti Nastavení multicastu (Multicast Settings).
 4. Pokud je přepínač Nastavení multicastu (Multicast Settings) v poloze Vypnuto (Off), kliknutím na přepínač Vypnuto (Off) nastavení multicastu zapnete (Zapnuto (On)).

  Výběr RP je ve výchozím nastavení Statický (Static).

  config-profile-device-multicast-settings
 5. Do příslušných textových polí pro výběr RP zadejte adresu RP a multicastovou skupinu. (V následující tabulce naleznete popis funkce Adresa RP (RP Address)Multicastová skupina (Multicast Group).)
 6. Podle potřeby označte pole Povolit PIM pro overlay (Enable PIM on Overlay) a zadejte zdrojovou IP adresu.
 7. Podle potřeby upravte také Rozšířená nastavení (Advanced Settings). Popis jednotlivých nastavení naleznete v následující tabulce. Do příslušných textových polí zadejte časovače PIM pro Interval zasílání join/prune (Join Prune Send Interval) (výchozí interval je 60 sekund) a Časovač paketů keep-alive (Keep Alive Timer) (výchozí interval je 60 sekund).

Nastavení multicastu

V následující tabulce naleznete popis nastavení multicastu.

Nastavení multicastu Popis
Výběr RP Statický (Static) je výchozím a podporovaným mechanismem.
Adresa RP (RP Address) Zadejte IP adresu zařízení, což je zpracovatel tras pro multicastovou skupinu.
Multicastová skupina (Multicast Group) Zadejte rozsah IP adres a čísel portů definující multicastovou skupinu. Jakmile má hostitelské zařízení členství ve skupině multicastu, může obdržet jakýkoli datový paket, který je odeslán do skupiny definované IP adresou a číslem portu.
Povolit PIM pro overlay (Enable PIM on Overlay) Povolit partnerské připojení PIM v překrytí SD-WAN. Pokud jsou například povoleny jak Zařízení SD-WAN Edge větve, tak Zařízení SD-WAN Edge hubu, vytvoří partnerské připojení PIM. Ve výchozím nastavení se zdrojová adresa IP overlay sítí odvozuje z jednoho z underlay rozhraní s podporou multicastu a toto výchozí nastavení doporučujeme neměnit. Můžete se rozhodnout změnit zdrojovou IP adresu v nabídce Zdrojová IP adresa (Source IP Address). Jedná se o virtuální adresu, která bude automaticky vysílána v overlay síti.
Časovače PIM (PIM Timers)
Interval zasílání join/prune (Join Prune Send Interval) Časovač intervalu zasílání join/prune. Výchozí hodnota je 60 sekund.
Časování paketů Keep-alive (Keep Alive Timer) Časovač PIM paketů keep-alive. Výchozí hodnota je 60 sekund.

Úprava nastavení multicastu na úrovni zařízení Edge

Přepsání nastavení multicastu pro Edge:
 1. Přihlaste se k nástroji VMware SD-WAN Orchestrator a přejděte do nabídky Konfigurace (Configure) > Zařízení Edge (Edges).
 2. Buď klikněte na ikonu zařízení vedle zařízení Edge, u kterého chcete nastavení multicastu přepsat, nebo klikněte na odkaz k zařízení Edge a poté přejděte na kartu Zařízení (Device).
 3. Přejděte níže do oblasti Nastavení multicastu (Multicast Settings) a zaškrtněte políčko pole Povolit potlačení Edge (Enable Edge Override).
 4. Pokud je přepínač Nastavení multicastu (Multicast Settings) v poloze Vypnuto (Off), kliknutím na přepínač Vypnuto (Off) zapněte nastavení multicastu (Zapnuto (On)) a nakonfigurujte požadovaná nastavení. Více informací naleznete v tabulce Nastavení multicastu výše.

Informace o konfiguraci nastavení multicastu na úrovni rozhraní naleznete v tématu: Konfigurace nastavení rozhraní.

Informace o multicastu můžete sledovat v části .