Nastavení profilu můžete konfigurovat pomocí nového uživatelského rozhraní Orchestrator.

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
 2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI).
 3. Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování a konfigurace.

V novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator klikněte na kartu Konfigurovat (Configure).

Poznámka: Karta Konfigurovat (Configure) je k dispozici pouze v případě, pokud operátor tuto možnost povolil. Pokud pro vás karta není dostupná, kontaktujte svého operátora.

Konfigurace konkrétního profilu:

 1. Klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
 2. Na stránce Profily (Profiles) se zobrazí existující profily.
 3. Klikněte na odkaz k profilu nebo klikněte na odkaz Zobrazit (View) ve sloupci Zařízení (Device) profilu. Můžete také vybrat profil a kliknout na možnost Modifikovat (Modify) za účelem konfigurace profilu.
 4. Možnosti konfigurace pro vybraný profil jsou zobrazeny na kartě Zařízení (Device).

 5. Klikněte na možnost Zobrazit (View) a rozbalte nebo sbalte zobrazení dostupných nastavení.
 6. Nastavení konfigurace můžete zobrazit seřazená podle kategorie nebo segmentace. Ve výchozím stavu jsou nastavení seřazena podle kategorie. Pokud se rozhodnete seřadit podle segmentace, nastavení budou seskupena jako zohledňující segmenty a nezávislé na segmentu.

  Následující nastavení jsou k dispozici, pokud si zvolíte třídění podle kategorie:

  Připojení

  • IP adresa pro správu (Management IP) – IP adresa pro správu se používá jako zdrojová adresa pro místní služby jako DNS a jako cíl pro diagnostické testování jako ping z jiného zařízení Edge. Další informace naleznete v tématu Konfigurace IP adresy pro správu.
  • Časové limity ARP (ARP Timeouts) – ve výchozím nastavení jsou konfigurovány hodnoty časového limitu ARP. V případě potřeby zaškrtněte políčkoPřepsat výchozí časové limity protokolu ARP (Override default ARP Timeouts), chcete-li změnit výchozí hodnoty. Další informace naleznete v tématu Konfigurace nastavení vrstvy 2 pro profily.
  • Rádio s funkcí Wi-Fi (Wi-Fi Radio) – aktivujte nebo deaktivujte rádio s funkcí Wi-Fi a nakonfigurujte pásmo frekvencí rádia. Další informace naleznete v tématu Konfigurace nastavení rádia Wi-Fi.

  Trasování a NAT

  • Oblasti OSPF (OSPF Areas) – Nakonfigurujte oblasti OSPF pro vybraný profil. Další informace naleznete v tématu Aktivace protokolu OSPF.
  • BFD – Nakonfigurujte nastavení BFD pro vybraný profil. Další informace naleznete v tématu Nastavení BFD.
   Poznámka: V novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator můžete pro BFD konfigurovat pouze adresy IPv4. Informace o konfiguraci adres IPv6 pro BFD naleznete v tématu Konfigurace BFD.