Profily definují konfiguraci šablony, kterou lze použít na více Edge. Po instalaci aplikace SD-WAN Orchestrator je k dispozici výchozí profil s názvem Profil pro rychlé zahájení (Quick Start Profile).

Profily můžete spravovat v novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator.

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
 2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI).
 3. Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování a konfigurace.

V novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator klikněte na kartu Konfigurovat (Configure).

Poznámka: Karta Konfigurovat (Configure) je k dispozici pouze v případě, pokud operátor tuto možnost povolil. Pokud pro vás karta není dostupná, kontaktujte svého operátora.
 1. Klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
 2. Stránka Profily (Profiles) zobrazí stávající zařízení Edge s následujícími údaji:
  Možnost Popis
  Název (Name) Název profilu. Klikněte na odkaz k profilu a upravte konfigurace profilů. Viz téma Konfigurace profilů pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator.
  Síť (Network) Zobrazuje, zda je profil založen na segmentu, nebo na základě sítě.
  Používá (Used By) Počet zařízení Edge přidružených k profilu.
  Zařízení (Device) Kliknutím na možnost Zobrazit (View) upravíte konfiguraci profilu. Viz téma Konfigurace profilů pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator.
 3. Vyberte jeden nebo více profilů pro provedení následujících aktivit:

  Kliknutím na tlačítko Více (More) provedete následující akce:

  • Odstranit (Delete) – odstraní vybrané profily. Nemůžete odstranit profily, které jsou asociovány se zařízeními Edge.