Můžete stáhnout vygenerované diagnostické svazky pro řešení potíží se zařízením Edge.

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI).
  3. Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování a konfigurace.
  4. V novém uživatelském rozhraní klikněte na kartu Diagnostika (Diagnostics) a klikněte na možnost Diagnostické svazky (Diagnostic Bundles).

Vygenerované balíčky se zobrazí v okně.

Chcete-li stáhnout vygenerovaný balíček, klikněte na odkaz Dokončeno (Complete) nebo vyberte balíček a klikněte na možnost Stáhnout balíček (Download Bundle). Balíček se stáhne jako soubor ZIP.

Stažený balíček můžete předat pracovníkovi podpory VMware pro účely ladění.