Funkce Přehled sítě (Network Overview) pomáhá monitorovat sítě pomocí kontroly přehledu o stavu Edge a linky (aktivovaný Edge). Kliknutím na možnost Monitorování (Monitor) > Přehled sítě (Network Overview) v navigačním panelu se otevře obrazovka Přehled sítě (Network Overview) s vizuálním přehledem podniků využívajících zařízení Zařízení SD-WAN Edge, Cíle mimo SD-WAN, profily, segmenty, softwarovými verzemi a jejich systémovými časy a stavy běhů.

Obrazovka Přehled sítě (Network Overview) popisuje celkové souhrnné informace o síti ve třech částech řídicího panelu:
 • Statistika Zařízení SD-WAN Edge zahrnuje následující informace o Edge a linkách:
  • Celkový počet Edge
  • Celkový počet hubů Edge
  • Celkový počet linek
  • Celkový počet linek hubu
  • Počet Edge / hubů Edge (připojené, snížené a mimo provoz)
  • Počet linek / linek hubu (stabilní, nestabilní a mimo provoz)
 • Souhrnná tabulka řídicího panelu zahrnuje tabulku, která popisuje deset nejčastějších Edge, hubů Edge, linek nebo linek hubu řazených podle posledního času kontaktu na základě zvolených kritérií filtru v sekci se statistikami Zařízení SD-WAN Edge.
 • Statistiky mimo prostředí Edge zahrnují následující informace nesouvisející s Edge:
  • Celkový počet Edge s podporou VNF (funkce virtuální sítě)
  • Počet Edge s podporou VNF (chyba, zapnuto, vypnuto)
  • Celkový počet Edge s podporou párování aktivního/pohotovostního režimu VMware
  • Počet Edge s podporou párování aktivního/pohotovostního režimu VMware (selhání, vyčkává se, připraveno)
  • Celkový počet povolených Cíle mimo SD-WAN
  • Počet Cíle mimo SD-WAN (připojené a offline)
  • Počet použitých profilů z celkového počtu profilů konfigurovaných pro podnik.
  • Počet aktivovaných segmentů z celkového počtu segmentů konfigurovaných pro podnik.
  • Počet Edge s aktuálním softwarem z celkového počtu Edge konfigurovaných pro podnik.
   Poznámka: Minimální podporovaná verze Edge je 2.4.0. Pomocí systémové vlastnosti product.edge.version.minimumSupported můžete změnit cílovou verzi Edge a určit tak verzi, se kterou se budou Edge porovnávat.

Na obrazovce Přehled sítě (Network Overview) můžete také získat podrobné informace o konkrétní položce kliknutím na odkaz pro danou položku nebo metriku. Pokud například kliknete na odkaz Edge v souhrnné tabulce řídicího panelu, budete přesměrováni do řídicího panelu s podrobnostmi o vybraném Edge.

Podle potřeby můžete na obrazovce řídicího panelu Přehled sítě nakonfigurovat časový interval aktualizace uvedených informací. K dispozici jsou vám následující možnosti:
 • pozastavit
 • 30 s
 • 60 s
 • 5 min

Stavy a přechody Zařízení SD-WAN Edge

Přechody jsou ovládány pomocí prezenčního signálu Edge (za normálních okolností každých 30 sekund) bez ohledu na linky, přes které je prezenční signál přijímán.

Následující tabulka popisuje typy stavu připojení a přechodů pro Zařízení SD-WAN Edge.

Barva Stav Edge Popis
Zelená Připojeno
 • Zařízení Edge je ve stavu Připojeno (Connected), pokud byl od zařízení Edge za posledních 60 sekund přijat prezenční signál.
 • Edge přechází ze stavu Připojeno (Connected) do stavu Sníženo (Degraded), když Orchestrator určí, že z Edge nebyl přijat prezenční signál déle než 60 sekund.
 • Edge přechází ze stavu Připojeno (Connected) do stavu Offline (Offline), když Orchestrator neobdržel dva po sobě jdoucí prezenční signály z Edge v rozpětí dvou minut (120 sekund).
Oranžová Sníženo
 • Edge je ve sníženém (Degraded) stavu, pokud se spojení mezi Edge a nástrojem Orchestrator jeví ovlivněné, pravděpodobně v důsledku přechodných podmínek v síti.
 • Edge přechází ze stavu Sníženo (Degraded) do stavu Offline (Offline), když Orchestrator určí, že z Edge nebyl přijat prezenční signál déle než 120 sekund.
Červená Offline Edge je ve stavu Off-line (Offline), pokud se Edge v důsledku nějakého trvalého stavu nemůže spojit s nástrojem Orchestrator.

Stavy a přechody linek SD-WAN Orchestrator

SD-WAN Orchestrator řídí změny stavu mezi různými stavy linek na základě poslední změny stavu, přičemž se bere v úvahu čas, kdy byla linka naposledy aktivní, a čas, kdy k události došlo naposledy. Přechody jsou řízeny kombinací těchto faktorů:
 • Hodnoty stavu linky hlášené Edge přijaté ve chvíli, když Edge odešle stavy linek do nástroje Orchestrator (každých 5 minut).
 • Události hlášené Edge přijaté ve chvíli prezenčního signálu Edge (každých 30 sekund).

Následující tabulka popisuje typy stavu připojení a přechodů pro linku SD-WAN Orchestrator.

Barva Stav Edge Popis
Zelená Stabilní Linka je ve stabilním (Stable) stavu, pokud se podmínky linky zdají být stabilní a Orchestrator konzistentně přijímá statistiky linky.
Oranžová Nestabilní Linka je v nestabilním (Unstable) stavu, pokud není přijat očekávaný stav linky nebo je linka mimo provoz, avšak dosud nebyla neaktivní po dobu 10 minut.
Červená Odpojeno Linka je ve stavu Odpojeno (Disconnected), pokud byla linka neaktivní déle než 10 minut.

Stavy a přechody Bastion Zařízení SD-WAN Edge

Následující tabulka popisuje typy stavu Bastion a přechodů pro Zařízení SD-WAN Edge.

Stav Bastion Popis
UNCONFIGURED Počáteční stav konfigurace Zařízení SD-WAN Edge před jeho zřizováním. Služba Zařízení SD-WAN Edge je k dispozici pouze v soukromém Orchestratoru.
STAGE_REQUESTED Mezistav před zahájením zřizování Zařízení SD-WAN Edge do veřejného Orchestratoru.
STAGED Zařízení SD-WAN Edge je zřízeno ve veřejném Orchestratoru.
UNSTAGE_REQUESTED Mezistav před odebráním Zařízení SD-WAN Edge z veřejného Orchestratoru.
UNSTAGED Zařízení SD-WAN Edge je odebrán z veřejného Orchestratoru a k dispozici pouze v soukromém Orchestratoru.
PROMOTION_REQUESTED

Mezistav, když uživatel požaduje povýšení zařízení Zařízení SD-WAN Edge z veřejného Orchestratoru na soukromý Orchestrator.

PROMOTION_PENDING

Konfigurace zařízení Zařízení SD-WAN Edge, které má být povýšeno, byla provedena do veřejného Orchestratoru a čeká se, až zařízení Edge pošle prezenční signál zpět do soukromého Orchestratoru.

PROMOTED Zařízení Zařízení SD-WAN Edge bylo úspěšně povýšeno a nyní odesílá prezenční signály do soukromého Orchestratoru.
Poznámka: Tyto stavy jsou dostupné pouze v případě, že je na SD-WAN Orchestrator aktivní funkce Bastion Orchestrator.

Další informace naleznete v příručce konfigurace Bastion Orchestrator dostupné na stránce https://docs.vmware.com/cz/VMware-SD-WAN/index.html.