Vytvářet nové smlouvy s uživatelem mohou pouze primární uživatelé operátora. Podle potřeby může vytvořit více smluv, avšak v daném čase může být aktivní pouze jedna smlouva.

V portálu operátora klikněte na položku Uživatelské smlouvy (User Agreements).

 1. Klikněte na tlačítko Nová uživatelská smlouva (New User Agreement) nebo Akce (Actions) > Nové (New).
 2. V okně Uživatelská smlouva (User Agreement) zadejte následující:

  • Název (Name) – zadejte jméno zákazníka.
  • Aktivováno (Enabled) – ve výchozím nastavení je toto pole označeno. Pokud označení pole zrušíte, uživatelská smlouva bude neaktivní.
   Poznámka: Aktivní může vždy být pouze jedna uživatelská smlouva. Máte-li více smluv, nezapomeňte zvolit možnost Aktivováno (Enabled) pouze pro smlouvu, která musí být v aktivním stavu, a pro ostatní uživatelské smlouvy tuto možnost neaktivujte.
  • Datum začátku účinnosti (Effective Start Date) – zadejte datum, od kterého je uživatelská smlouva účinná.
  • Datum konce účinnosti (Effective End Date) – zadejte datum, do kterého bude uživatelská smlouva účinná.
  • Text názvu dialogu (Dialog Title Text) – zadejte název uživatelské smlouvy.
  • Hlavní text dialogu (Dialog Body Text) – zadejte popisný text uživatelské smlouvy, který bude zákazníkovi viditelný.
  • Text tlačítka dialogu (Dialog Button Text) – zadejte text, který se má zobrazit na tlačítku, které zákazníkovi slouží k přijetí smlouvy.
 3. Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).

Smlouvy se zobrazí na stránce Uživatelské smlouvy (User Agreements).

Jakmile se primární podnikový uživatel nebo primární uživatel partnera přihlásí do aplikace SD-WAN Orchestrator, okno s uživatelskou smlouvou je vyzve k přijetí smlouvy. Pokud uživatelé smlouvu nepřijmou, budou automaticky odhlášeni.

Operátor může zobrazit počet zákazníků, kteří smlouvu přijali, na stránce Uživatelské smlouvy (User Agreements). Přijaté smlouvy jsou archivovány a nelze je odstranit.