SD-WAN Orchestrator umožňuje primárnímu uživateli typu operátor vytvářet a spravovat licenční smlouvy s koncovým uživatelem.

Licenční smlouvu s koncovým uživatelem může vytvořit pouze primární uživatel typu operátor.

Ve výchozím nastavení není možnost Uživatelská smlouva (User Agreement) aktivována. Pokud budete chtít tuto možnost aktivovat, přejděte v portálu operátora do nabídky Systémové vlastnosti (System Properties) a určete systémovou vlastnost session.options.enableUserAgreements jako pravdivou (True).

Mimo to můžete režim zobrazení uživatelské smlouvy nakonfigurovat definováním hodnoty systémové vlastnosti vco.enterprise.userAgreement.display.mode následujícím způsobem:
  • ŽÁDNÝ (NONE) – uživatelská smlouva se nezobrazí žádným podnikovým uživatelům. Jedná se o výchozí hodnotu.
  • VŠICHNI (ALL) – uživatelská smlouva se zobrazí všem podnikovým uživatelům.
  • S_MSPS (WITH_MSPS) – uživatelská smlouva se zobrazí všem podnikovým uživatelům s MSPS.
  • BEZ_MSPS (WITHOUT_MSPS) – uživatelská smlouva se zobrazí všem podnikovým uživatelům bez MSPS.

Výše uvedená nastavení zobrazení se použijí u všech zákazníků, které operátor spravuje. Z pozice operátora můžete toto nastavení u každého z podnikových zákazníků potlačit dle pokynů v tématu Konfigurace zákazníků.

Licenční smlouvu může přijmout pouze primární podnikový uživatel nebo primární uživatel partnera podle nastavení systémových vlastností.

Pokud budete chtít vytvořit a spravovat uživatelskou smlouvu, přejděte na stránku Uživatelské smlouvy (User Agreements) v portálu operátora. Klikněte na možnost Akce (Actions) a proveďte některou z následujících akcí:

  • Nová (New) – vytvoří novou licenční smlouvu s koncovým uživatelem. Viz také téma Vytvoření smlouvy s uživatelem.
  • Klonovat (Clone) – naklonuje a vytvoří kopii vybrané uživatelské smlouvy.
  • Aktualizovat (Update) – upraví hodnoty vybrané uživatelské smlouvy.
  • Odstranit (Delete) – odstraní vybrané uživatelské smlouvy.
  • Export zprávy přijetí smlouvy (Export Acceptance Report) – exportuje zprávu ve formátu CSV obsahující všechny zákazníky, kteří přijali znění uživatelské smlouvy.