Můžete sledovat využití sítě zařízeními a operačními systémy pro příslušný Edge.

Kliknutím na kartu Monitorování (Monitor) > Edge > Zdroje (Sources) zobrazíte následující informace:

V horní části stránky můžete zvolit konkrétní časové období pro zobrazení detailů priorit pro dané období.

Chcete-li zobrazit podrobnosti týkající se zvoleného parametru, vyberte metriky z rozevírací nabídky. Další informace o parametrech metriky naleznete v tématu Monitorování Edge.

Ve výchozím nastavení je pole Rovnoměrně měnit měřítko osy Y (Scale Y-axis evenly) zaškrtnuté. Tato možnost synchronizuje osy Y obou grafů. V případě potřeby můžete tuto možnost vypnout.

Po najetí ukazatelem myši na grafy se zobrazí více podrobností.

Kliknutím na možnost Operační systémy (Operation Systems) zobrazíte hlášení na základě operačních systémů použitých v zařízeních.

V dolním panelu se zobrazují podrobnosti o vybraných metrikách pro zařízení nebo operační systémy.

Pokud chcete zobrazit podrobnější zprávy, klikněte na odkazy zobrazené ve sloupci metrik.

Následující obrázek znázorňuje detailní zprávu pro nejčastěji používané klienty.

Kliknutím na šipky zobrazené vedle položky Nejčastější aplikace (Top Applications) přejděte na kartu Aplikace (Applications).