Můžete sledovat stav Edge a zobrazit podrobnosti o každém Edge, jako jsou linky WAN, nejčastější aplikace používané Edge, údaje o využití prostřednictvím síťových zdrojů a cílů provozu, provozní prioritu síťového provozu, systémové informace, podrobnosti o branách připojených k Edge a tak dále.

Monitorování podrobností Edge:

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Uživatelské rozhraní se otevře v nové kartě.
  3. Kliknutím na možnost Monitorování (Monitor) > Edge zobrazíte zařízení Edge přiřazené k podniku. Tato stránka zobrazuje podrobnosti Edge, jako je stav (Status), linky (Links), brány (Gateways) a další informace.

K zobrazení konkrétních Edge můžete použít možnost Vyhledávat (Search). Klikněte na ikonu filtru v možnosti vyhledávání, abyste definovali kritérium, a zobrazte podrobnosti zařízení Edge filtrované podle parametrů: název zařízení Edge, stav, datum vytvoření, sériové číslo, vlastní informace atd.

Klikněte na možnost CSV a stáhněte si zprávu o Edge ve formátu CSV.

Kliknutím na odkaz na možnost Zobrazit (View) ve sloupci Brány (Gateways) zobrazíte podrobnosti o Branách připojených k odpovídajícímu Edge.

V dolní části stránky můžete k úpravě zobrazení kliknout na následující možnosti:
  • Sloupce (Columns): umožňuje vybrat sloupce, které se mají zobrazit nebo skrýt.
  • Obnovit (Refresh): zobrazí detaily na stránce s aktuálními daty.

Kliknutím na odkaz na Edge zobrazíte podrobnosti týkající se vybraného Edge. Kliknutím na příslušnou kartu zobrazíte odpovídající informace. Každá karta zobrazuje v horní části rozevírací seznam, který umožňuje vybrat konkrétní časové období. Na kartě se zobrazují podrobnosti o vybrané době trvání.

Na některých kartách jsou rozevírací seznamy parametrů metrik. Můžete si vybrat metriky ze seznamu a zobrazit odpovídající data. V následující tabulce jsou uvedeny dostupné metriky:

Možnost metrik Popis (Description)
Průměrná propustnost (Average Throughput) Celkový počet bajtů v daném směru dělený celkovým časem. Celkový čas je periodicita statistik nahraných z Edge. Ve výchozím nastavení je periodicita v nástroji SD-WAN Orchestrator 5 minut.
Celkem bajtů (Total Bytes) Celkový počet bajtů odeslaných a přijatých během relace v síti.
Přijaté/odeslané bajty (Bytes Received/Sent) Rozdělené podrobnosti o počtu bajtů odeslaných a přijatých během relace v síti.
Celkem paketů (Total Packets) Celkový počet paketů odeslaných a přijatých během relace v síti.
Přijaté/odeslané pakety (Packets Received/Sent) Rozdělené podrobnosti o počtu paketů odeslaných a přijatých během relace v síti.
Šířka pásma (Bandwidth) Maximální rychlost přenosu dat přes danou cestu. Zobrazuje podrobnosti šířky pásma (Bandwidth) pro stahování i odesílání.
Latence (Latency) Čas potřebný na to, aby se paket dostal prostřednictvím sítě ze zdroje do cíle. Zobrazuje podrobnosti šířky pásma pro latenci (Latency) při stahování i odesílání.
Kolísání (Jitter) Změny ve zpožďování přijatých paketů způsobené zahlcením sítě nebo změnami směru. Zobrazí detaily o kolísání (Jitter) při stahování i při odesílání.
Ztráta paketu (Packet Loss) Ke ztrátě paketů dochází, když jeden nebo více paketů nedosáhne zamýšleného cíle. Ztracený paket se vypočítá, když se vynechá číslo sekvence cesty a nedorazí v rámci okna opakování sekvence. Paket s příznakem „velmi zpožděný“ se počítá jako ztracený paket.

Vyberte zařízení Edge a kliknutím na možnost Zkratky (Shortcuts) provedete následující aktivity: