Pro profil a Edge můžete vytvořit pravidla řízení.

Požadavky

Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o IP adresách vaší sítě.

Procedura

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
 2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování a konfigurace.
 3. Klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles). Na stránce Profily (Profiles) se zobrazí existující profily.
 4. Klikněte na odkaz k profilu nebo klikněte na odkaz Zobrazit (View) ve sloupci Zařízení (Device) profilu. Možnosti konfigurace jsou zobrazeny na kartě zařízení Zařízení (Device).
 5. Klikněte na kartu Pravidla řízení (Business Policy).
  Ze stránky Profily (Profiles) můžete přejít na stránku Pravidla řízení (Business Policy) přímo kliknutím na odkaz Zobrazit (View) v Biz. Sloupec Pol profilu.
 6. Na stránce Pravidla řízení (Business Policy) klikněte na možnost + PŘIDAT (+ ADD). Zobrazí se okno Přidat pravidlo (Add Rule).
  Zadejte Název pravidla (Rule Name) a vyberte vydání IP adresy. Zdrojové a cílové IP adresy můžete nakonfigurovat podle vybraného vydání IP následujícím způsobem:
  • Smíšené (Mixed) – v kritériích shody umožňuje konfigurovat adresy IPv4 i IPv6. Pokud vyberete tento režim, můžete vybrat IP adresy ze skupin objektů se skupinami adres s oběma typy skupin adres.
  • IPv4 – Vztahuje se na provoz s pouze adresou IPv4 použitou jako zdroj a cíl. Ve výchozím nastavení je vybrán tento typ adresy.
  • IPv6 – Vztahuje se na provoz s pouze adresou IPv6 použitou jako zdroj a cíl.
  Na kartě Shoda (Match) nakonfigurujte kritéria shody pro provoz zdroje, cíle a aplikace.
  Na kartě Akce (Action) nakonfigurujte akce, které mají být provedeny, pokud provoz odpovídá definovaným kritériím.
 7. Po konfiguraci požadovaných nastavení klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).
  Další informace o parametrech shody a akce naleznete v tématu Vytváření pravidel podnikových zásad.