Můžete vytvořit pravidla řízení, která povolí nebo zahodí provoz tím, že nakonfigurujete odpovídající parametry a odpovídající akci, která bude provedena, jakmile bude shoda splněna.

Požadavky

Ujistěte se, že máte v síťových zařízeních nakonfigurovány podrobnosti o IP adresách.

Procedura

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
 2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování a konfigurace.
 3. Klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles). Na stránce Profily (Profiles) se zobrazí existující profily.
 4. Klikněte na odkaz k profilu nebo klikněte na odkaz Zobrazit (View) ve sloupci Zařízení (Device) profilu. Možnosti konfigurace jsou zobrazeny na kartě zařízení Zařízení (Device).
 5. Klikněte na kartu Pravidla řízení (Business Policy).
  Ze stránky Profily (Profiles) můžete přejít na stránku Pravidla řízení (Business Policy) přímo kliknutím na odkaz Zobrazit (View) v Biz. Sloupec Pol profilu.
 6. Na kartě Pravidla řízení (Business Policy) se zobrazuje následující:

Výsledek

Ve výchozím nastavení se konfigurace profilu používají u všech Edge přidružených k profilu. Podle potřeby můžete přidat nebo upravit pravidla řízení a upravit další konfigurace pro konkrétní Edge.

 1. V novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Edges. Na stránce Zařízení Edge (Edges) se zobrazí existující Edge.
 2. Klikněte na odkaz k zařízení Edge nebo klikněte na odkaz Zobrazit (View) ve sloupci Zařízení (Device) zařízení Edge.
 3. Zobrazí se možnosti konfigurace vybraného zařízení Edge. Klikněte na kartu Pravidla řízení (Business Policy).
 4. Chcete-li přejít na záložku Pravidla řízení (Business Policy) přímo, klikněte na odkaz Zobrazit (View) ve sloupci Pravidla řízení (Business Policy) zařízení Edge.
 5. Zobrazí se pravidla řízení a další nastavení zděděná z přidruženého profilu. Můžete upravit existující pravidla nebo přidat nová pravidla pro vybraný Edge.