VMware SD-WAN Orchestrator umožňuje spouštět různé diagnostické testy na dálku u vybraného zařízení Edge.

Další informace o vzdálené diagnostice naleznete v tématu Vzdálená diagnostika.

Spuštění vzdálené diagnostiky na zařízení Edge:

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI).
  3. Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování a konfigurace.
  4. V novém uživatelském rozhraní klikněte na kartu Diagnostika (Diagnostics).
  5. Stránka Vzdálená diagnostika (Remote Diagnostics) zobrazuje stávající zařízení Edge.

  6. Klikněte na odkaz na Edge.
  7. Je navázáno připojení k zařízení Edge a okno Vzdálená diagnostika (Remote Diagnostics) zobrazuje všechny možné testy vzdálené diagnostiky, které lze v zařízení Edge spustit.
  8. Vyberte vhodný test vzdálené diagnostiky, který chcete na Edge spustit, a klikněte na tlačítko Spustit (Run). Diagnostické informace se načítají z Edge a zobrazují se na obrazovce.

Další informace o všech podporovaných testech vzdálené diagnostiky naleznete v tématu Provádění testů vzdálené diagnostiky.

Vzdálenou diagnostiku můžete také spustit pomocí možnosti Zkratky (Shortcuts), která je k dispozici na stránkách Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges)Monitorování (Monitor) > Zařízení Edge (Edges).