Můžete zobrazit podrobnosti o Edge a o sousedních zařízeních PIM (PIM Neighbor), které jsou dostupné ve skupinách multicastu.

Zobrazení sousedních zařízení PIM (PIM Neighbor):

Procedura

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Uživatelské rozhraní se otevře v nové kartě.
  3. Klikněte na Monitorování (Monitor) > Směrování (Routing) > Sousední zařízení PIM (PIM Neighbor).

Výsledek

Na kartě Sousední zařízení PIM (PIM Neighbor) se zobrazují Edge, které jsou k dispozici ve skupině multicastu.

Vyberte Edge pro zobrazení sousedních zařízení PIM (PIM Neighbor) připojených k Edge. Sekce Sousední zařízení PIM (PIM Neighbors) zobrazuje následující podrobnosti: Segment skupiny multicastu (Segment of the multicast group), Název Edge (Edge name), Podrobnosti rozhraní (Interface details), IP adresa sousedního zařízení (IP address of the neighbor), Datum vytvoření a poslední aktualizace s časem (Created and last updated date with time).