Můžete zobrazit podrobnosti o službách směrování nakonfigurovaných pro podnik.

Zobrazení podrobností o nakonfigurovaných službách směrování:

  1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
  2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI). Uživatelské rozhraní se otevře v nové kartě.
  3. Klikněte na možnost Monitorování (Monitor) > Směrování (Routing).

Zobrazení podrobností o nakonfigurovaných službách směrování: