Z podnikového portálu můžete provádět akce, jako je restartování služeb, restartování nebo deaktivace Edge na dálku.

Akce na dálku můžete provádět pouze u zařízení Edge se stavem Připojeno (Connected).

Provedení vzdálených akcí:

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
 2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI).
 3. Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování a konfigurace.
 4. V novém uživatelském rozhraní provedete vzdálené akce pro zařízení Edge pomocí možnosti Zkratky (Shortcuts), která je k dispozici na stránkách Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges)Monitorování (Monitor) > Zařízení Edge (Edges). Viz témata Konfigurace zařízení Edge pomocí nového uživatelského rozhraní systému OrchestratorMonitorování Edge.
 5. Klikněte na možnost Zástupci (Shortcuts) > Vzdálené akce (Remote Actions) a otevřete dialogové okno Vzdálené akce (Remote Actions).

 6. Můžete provést následující akce:
  Akce Popis (Description)
  Identifikovat (Identify) Na vybraných zařízeních Edge náhodně blikají kontrolky pro identifikaci zařízení.
  Restartovat službu (Restart Service) Restartuje služby VMware SD-WAN na vybraných Edge.
  Restartovat (Reboot) Restartuje vybrané zařízení Edge.
  Vypnout (Shutdown) Vypne vybrané zařízení Edge.
  Deaktivovat (Deactivate) Obnoví konfiguraci zařízení do továrního nastavení.
  Vynutit převzetí služeb při selhání HA (Force HA Failover) Vynutí převzetí služeb při selhání HA. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, pokud je zařízení Edge konfigurováno s vysokou dostupností a stav je připraven na vysokou dostupnost.
Poznámka: Provedení akce v zařízení může trvat až minutu.