Obrazovka Řízení toku overlay (Overlay Flow Control) zobrazuje souhrn všech tras v síti.

Ve verzi 4.3 byla pro klasifikaci tras NSD představena nová sada NSD. Logika předvolby nové sady NSD se použije pouze v případě, že možnost Použít zásady NSD (Use NSD policy) je aktivována spolu s možností Distribuovaný výpočet směru (Distributed Cost Calculation). Možnost Použít zásady NSD (Use NSD policy) může být aktivována až po aktivaci možnosti Distribuovaný výpočet směru (Distributed Cost Calculation).

Pomocí zařízení Edge a brány můžete zobrazit a upravit globální předvolby směrování a akce oznámení pro zařízení Edge, huby, brány partnera a Cíle jiné než SD-WAN.

V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Řízení toku overlay (Overlay Flow Control).

Na stránce Řízení toku overlay (Overlay Flow Control) naleznete následující údaje:

Možnost Popis
Upřednostňované výstupy VPN (Preferred VPN Exits) Zobrazí priority cílů, do kterých má být směrován provoz.
Globálně oznamované příznaky (Global Advertise Flags) Zobrazuje akce vysílání statických, připojených, interních, externích a odchozích tras.
 • Upravit (Edit) – klikněte pro aktualizaci priorit a akcí vysílání. Viz téma Konfigurace globálních předvoleb směrování.
 • Obnovit trasy (Refresh Routes) – tato možnost je k dispozici, pouze pokud operátor aktivuje funkci Distribuovaný výpočet směru (Distributed Cost Calculation). Ve výchozím nastavení se systém Orchestrator aktivně zapojuje do zjišťování dynamických tras. Zařízení Edge a brány se spoléhají na to, že systém Orchestrator vypočítá úvodní předvolby trasy a vrátí je zařízení Edge a bráně. Funkce Distribuovaný výpočet směru (Distributed Cost Calculation) umožňuje distribuovat výpočet směru na zařízení Edge a brány.

  Další informace o Distribuovaný výpočet směru (Distributed Cost Calculation) naleznete v oddílu Konfigurace distribuovaného výpočtu směru (Configure Distributed Cost Calculation)Příručce pro správu VMware SD-WAN dostupné na adrese: https://docs.vmware.com/cz/VMware-SD-WAN/index.html.

  Poznámka: Pokud chcete aktivovat funkci Distribuovaný výpočet směru (Distributed Cost Calculation), kontaktujte svého partnera podpory. Pokud vás podporuje přímo společnost VMware, kontaktujte tým podpory.

  Pokud kliknete na tlačítko Aktualizovat trasy (Refresh Routes), tato možnost donutí zařízení Edge a brány znovu vypočítat vytížení zjištěných tras a výsledky odeslat do systému Orchestrator. Změny v řízení toku overlay jsou také uplatněny okamžitě u nových i existujících zjištěných tras.

  Po obnovení tras má podnik zákazníka následující vliv na síť:

  • Všechny místní dynamické trasy jsou obnoveny a preference a akce inzerování těchto tras jsou aktualizovány. Tyto aktualizované informace jsou oznámeny bráně, systému Orchestrator a nakonec i podniku. Důsledkem je aktualizace v tabulce směrování, díky které dochází ke krátkému dopadu na provoz všech lokalit.
  • Jakýkoliv existující tok využívající tyto trasy může být ovlivněn v důsledku změny v položkách směrování.
  Poznámka: Doporučujeme použít možnost Obnovit trasy (Refresh Routes) v okně údržby, aby se minimalizoval dopad na podnik zákazníka.

Spodní panel okna Řízení toku overlay (Overlay Flow Control) zobrazí podsítě. Můžete určit priority preferovaných cílů pro podsítě a připnout nebo odepnout předvolby zjištěné trasy. Další informace naleznete v tématu Konfigurace podsítí.

V novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator můžete nakonfigurovat globální předvolby směrování a podsítě pro adresy IPv4 i IPv6. Další informace naleznete v tématu Řízení toku overlay pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator.