Obrazovka Řízení toku overlay (Overlay Flow Control) zobrazuje souhrn všech směrů v síti.

Ve verzi 4.3 byla pro klasifikaci směrů NSD představena nová sada NSD. Logika předvolby nové sady NSD se použije pouze v případě, že možnost Použít zásady NSD (Use NSD policy) je aktivována spolu s možností Distribuovaný výpočet směru (Distributed Cost Calculation). Možnost Použít zásady NSD (Use NSD policy) může být aktivována až po aktivaci možnosti Distribuovaný výpočet směru (Distributed Cost Calculation).

Pomocí zařízení Edge a brány můžete zobrazit a upravit globální předvolby směrování a akce oznámení pro zařízení Edge, huby, brány partnera a Cíle jiné než SD-WAN.

Ve službě SD-WAN podnikového portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Overlay Flow Control (Řízení toku overlay).

Chcete-li nakonfigurovat nastavení řízení toku overlay, proveďte následující kroky:
 1. Ve službě SD-WAN podnikového portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Overlay Flow Control (Řízení toku overlay).

  Na stránce Řízení toku overlay (Overlay Flow Control) naleznete následující údaje:

  Možnost Popis
  Upřednostňované výstupy VPN (Preferred VPN Exits) Zobrazí priority cílů, do kterých má být směrován provoz.
  Globálně oznamované příznaky (Global Advertise Flags) Zobrazuje akce oznamování statických, připojených, interních, externích a odchozích směrů.
  Seznam směrů Zobrazí všechny směry. Pořadí upřednostňovaných výstupů VPN pro konkrétní podsíť můžete změnit kliknutím na Podsíť zařízení Edge (Edge Subnet) na stránce Řízení toku overlay (Overlay Flow Control).
 2. Na stránce Řízení toku overlay (Overlay Flow Control) můžete nakonfigurovat následující nastavení:
  • Upravit (Edit) – klikněte pro aktualizaci priorit a akcí oznamování. Viz téma Konfigurace globálních předvoleb směrování.
  • Obnovit směru (Refresh Routes) – tato možnost je k dispozici, pouze pokud operátor aktivuje funkci Distribuovaný výpočet směru (Distributed Cost Calculation). Ve výchozím nastavení se systém Orchestrator aktivně zapojuje do zjišťování dynamických směrů. Zařízení Edge a brány se spoléhají na to, že systém Orchestrator vypočítá úvodní předvolby směru a vrátí je zařízení Edge a bráně. Funkce Distribuovaný výpočet směru (Distributed Cost Calculation) umožňuje distribuovat výpočet směru na zařízení Edge a brány. Pro IPv4 je tato možnost k dispozici, pouze pokud operátor aktivuje funkci Distribuovaný výpočet směru (Distributed Cost Calculation). Pro IPv6 je ve výchozím nastavení aktivován Distribuovaný výpočet směru (Distributed Cost Calculation) . Operátor nemůže tuto funkci vypnout pro IPv6.

   Další informace o Distribuovaný výpočet směru (Distributed Cost Calculation) naleznete v oddílu Konfigurace distribuovaného výpočtu směru (Configure Distributed Cost Calculation)Příručce pro správu VMware SD-WAN dostupné na adrese: https://docs.vmware.com/cz/VMware-SD-WAN/index.html.

   Poznámka: Pokud chcete aktivovat funkci Distribuovaný výpočet směru (Distributed Cost Calculation), kontaktujte svého partnera podpory. Pokud vás podporuje přímo společnost VMware, kontaktujte tým podpory.
  • Zadejte ANO (YES) a potom klikněte na tlačítko Aktualizovat směry (Refresh Routes); tato možnost donutí zařízení Edge a brány znovu vypočítat vytížení zjištěných směrů a výsledky odeslat do nástroje Orchestrator. Změny v řízení toku overlay jsou také uplatněny okamžitě u nových i existujících zjištěných směrů.

   Po obnovení směrů má podnik zákazníka následující vliv na síť:

   • Všechny místní dynamické směru jsou obnoveny a preference a akce oznamování těchto směrů jsou aktualizovány. Tyto aktualizované informace jsou oznamovány bráně, systému Orchestrator a nakonec i v celém podniku. Důsledkem je aktualizace v tabulce směrování, díky které dochází ke krátkému dopadu na provoz všech lokalit.
   • Jakýkoliv existující tok využívající tyto směru může být ovlivněn v důsledku změny v položkách směrování.
   Poznámka: Doporučujeme použít možnost Obnovit směru (Refresh Routes) v okně údržby, aby se minimalizoval dopad na podnik zákazníka.
  • Globální předvolby směrování VRF (VRF Global Routing Preferences) – umožňuje upravit globální předvolby směrování, oznamovat akce a upravovat priority cílů, do kterých má být provoz směrován.
   • Kliknutím na možnost Upřednostňované výstupy VPN (Preferred VPN Exits) určete prioritu výstupních výstupů VPN.

    Klikněte na možnost Úpravy (Edit) a pomocí šipek NAHORU (UP) a DOLŮ (DOWN) můžete změnit prioritu.

   • V části Globálně oznamované příznaky (Global Advertise Flags) vyberte příslušná zaškrtávací políčka pro úpravu oznamovaných akcí pro směry.
  • Seznam SMĚRŮ (Route List) – v této části se zobrazují naučené směry podsítí. Kliknutím na kartu IPv4 nebo IPv6 můžete zobrazit odpovídající podsítě. Následující obrázek zobrazuje podsítě IPv6. Další informace naleznete v tématu Konfigurace podsítí.

   Spodní panel okna Řízení toku overlay (Overlay Flow Control) zobrazí podsítě. Můžete určit priority preferovaných cílů pro podsítě a připnout nebo odepnout předvolby zjištěné směru. Další informace o podsítích naleznete v tématu Konfigurace podsítí.